โดย {0}
logo
Southern Electronics Tech Ltd
Multispecialty supplier
ผลิตภัณฑ์หลัก:วงจรรวม, PCBs และ pcbas, โมดูล, บอร์ดพัฒนา, ทรานซิสเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ
Cooperated suppliers (2000)Consolidation serviceOn-site material inspectionMulti-Language capability:
ซ็อกเก็ตป้องกันแรงดันไฟฟ้า
ฮับ USB
นาโนไพ
HOT โมดูล
ABOUT US
Southern Electronics Tech Ltd.—— Established in 2006.A professional dealer and agent in the global market. Capable of meeting all electronic components and procurement requirements.We supply 100% original product. At the same time, we can also help you find more favorable substitute products.Over the years, with strict quality control procedures, strong technical guidance, rapid market response, high-quality customer service and good corporate reputation, it has won the recognition of users and become a long-term partner
การประเมินผู้จัดจำหน่าย
ประกอบด้วยสามส่วนและนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
รายงานการประเมิน
รายงานเชิงลึกตามการตรวจสอบ ณ สถานที่
ผลิตภัณฑ์หลักที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
รายงานเกี่ยวกับความชำนาญ ความสามารถ การผลิตและการรับรอง

โดย {0}