โดย {0}
logo
Southern Electronics Tech Ltd
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:วงจรรวม, PCBs และ pcbas, โมดูล, บอร์ดพัฒนา, ทรานซิสเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ
Cooperated suppliers (2000)Consolidation serviceOn-site material inspectionMulti-Language capability: